Stuk gesimser med og uden mønster i all størrelser og stilarter. Når man skal vælge en stuk gesims skal der ud over stilart også tages stilling til at størrelsen skal passe til rummets højde. Det er også vigtigt at tage højde for evt forhindringer i form af vindus lysninger el-udtag og gerigter i valget af gesimsens dimensioner. Stuk gesimser er langt lettere at monter end stuk lister, da de er lettere og mere fleksible at arbejde med.
NB Alle priser på stukgesimser og lister er meterpriser