Rosetter anvendes typisk omkring lampe udtage i lofter. Ved montage omkring lampe udtage kan rosetten tilpasses lampe udtaget ved at benytte et kop bor af passende diameter. Rosetterne er armeret med natur fibre og derfor rimelig robuste.