Skip to main content

Monteringsvejledning

business
5. august 2021

Monteringsvejledning

PRINTERVENLIG VERSION

Gode råd inden du går igang

  • Især ved opsætning af tungere gipsstuk er det en god idé, at have en hjælper til at holde gipsstukken under opsætning.
  • Læs hele vejledningen inden arbejdet påbegyndes.
  • Gipsstukken skal altid opbevares stående lodret og i et tørt rum.
  • Ved opsætning af gipsstukken skal underkanten af gipsstukken være lige/flugte.
  • Gipsstuk-opsætningen begyndes i det hjørne, der ses mest når man kommer ind i rummet, og afsluttes i det hjørne, der ses mindst.
  • Slut altid gipsstuk-opsætningen på et indadgående hjørne.Aldrig et udadgående hjørne, fx. en skorsten.
  • Brug altid original Roma Stuk gipspulver som klæber og spartelmasse. Det er det samme og kaldes stucco. Stucco fås i l, 5 og 20 kg poser Stucco har samme farve som hvid stuk.

Optegn den lige underkant

Ved opsætning af gipsstukken skal underkanten af gipsstukken være lige/flugte. Dette gøres ved forinden stukken opsættes, at tegne en lige streg rundt i hele lokalet – svarende til stukkens højde + en lille marginal på maks. 2-3 mm. En kridtsnor er her uundværlig.

Når stregen er tegnet kontrolleres, at stukken ingen steder går under stregen. Er dette tilfældet, må du begynde forfra med en ny streg

Opstreg det første hjørne

Hold den første længde stuk op og lav en opstregning i loftet. Brug kun blyant. Gentag med den anden længde stuk. Der er nu et opmålingskryds i loftet (X).

Hold igen den første længde stuk op og lav en streg på gipsstukken, hvor stregerne i loftet krydser hinanden. Gentag opstrengningen med den anden længde gipsstuk.

Sav gipsstukken i vinkel

Sav ned langs stukkens bagside-hjørne, mens der sigtes med saven efter blyantsstregen ved indadgående hjørne og omvendt ved udadgående hjørne. Gipsstukken er nu savet i den rette vinkel. Gentag med den anden længde gipsstuk. Hold begge længder gipsstuk op i hjørnet og kontroller samlingen.

Opsæt begge stuklængder i det valgt hjørne inden der arbejdes videre rundt i rummet. Læg lidt gipsmasse på alle stødsamlinger.

Bor montagehuller

Læg stukken på et plant underlag. Bor huller og undersænk for skruehoved. Bor hullerne í et område af stukken, hvor det er let at lukke skruehovederne med Stucco. Afhængig af hvilken type væg gipsstukken opsættes på, kan der evt. anvendes raw-plugs eller brug blot selvskærende gipsskruer. Fjern overskydende gipsmasse hver gang en stuk længde er opsat. Brug spartel og opvredet klud/svamp. Først når al stuk er opsat fyldes skruehuller og revner mellem vægge, gipsstuk og loft med Stucco.

Sæt stukken op

Rør en passende mængde Stucco sammen med vand til en lind masse (á la mayonnaise). Lad gipsmassen stå et par minutter og rør efter. Brug en spartel til at lægge gipsmassen på de stuksider der skal vende mod loft og væg. Skru stukken fast (spænd ikke for hårdt).

Læg lidt gipsmasse på alle stødsamlinger.

Såfremt væggen buer meget kan Roma Stuk bøjes forsigtigt. Da stukken er fiberarmeret vil den blive holdt sammen i tilfælde af opstående små revner. Eventuelle opståede revner fyldes efterfølgende med stucco, og rettes af med pensel og vand. Opsæt begge stuklængder i det valgt hjørne inden der arbejdes videre rundt i rummet.

Fjern overskydende gipsmasse hver gang en stuk-længde er opsat. Brug spartel og opvredet klud/svamp.  Skruehuller og revner mellem vægge,gipsstuk og loft fyldes med Stucco og rettes af med pensel og vand.

Selv om væggen ikke er helt lige, skal alle stød-samlinger “ligge i plan”. Således at gipsstukken fremstår som en helt lige enhed i hele rummets længde. Dette opnåes ved at klodse op mellem gipsstukken og væggen. Opklodsning fjernes når gipsmassen er hærdet. Brug evt. Knudsen kiler.

Husk: Underkanten på stukken skal altid være lige/flugte.Afstand mellem overkanten og loft fyldes ud med Stucco.

Vi anbefaler at stukken mindst et døgn efter mentering først behandles med forankringsgrunder og til sidst males med almindelig lofts maling evt. fortyndet med 10% vand.